Door lean UX te denken en te werken maakt het traditionele user experience werk proces plaats voor een meer agile werkwijze. Zo is een goede ontwerper al lang niet meer voldoende en is samenwerken in een team de basis voor het maken van producten met een ultieme gebruikerservaring.

In plaats van te wachtten op een volledig gedetailleerde UX specificatie draait het bij Lean UX om als team rechtsreeks te werken aan een digitaal prototype waarbij de gebruiker centraal staat in het ontwikkel proces. Lean Ux is gebaseerd op het concept en boek van startupgoeroe Eric Ries “the lean startup”

Het ontwikkel team werkt in vlotte, terugkomende sprints totdat het product naar tevredenheid is voltooid. Dit wordt gedaan door tijdens het proces het product blijven te verbeteren. Niet als individu, maar door samen te werken als team. Zo zijn marketeers, data-analisten, programmeurs en product ontwerpers onmisbaar in het proces van gebruiksvriendelijke applicaties & software oplossingen. De samenstelling varieert natuurlijk wel per product.

De basis van lean UX is om tussen drie hoofdfasen te bewegen namelijk Think, make, Check. Elk van deze fases omvat een aantal stappen.

De Lean UX stappen

Zoals aangegeven in de onderstaande afbeelding bevat elk van de drie fases een aantal stappen. De eerste stap in het Lean Ux proces is think. Zo is de think fase belangrijk om het project de definiëren en worden er hypothesen opgesteld om met minimale informatie een prototype te kunnen bouwen.

Think

Gezamenlijk definieert het team het probleem dat moet worden aangepakt om het project te kunnen realiseren.  Het begrijpen en leren van elkaar staat hier centraal. Een brainstormsessie en het maken van een storyboard helpt het in kaart brengen van problemen en mogelijke oplossingen. Na het opstellen van de problemen definieert het team al de mogelijk aannames die oplossing kunnen bieden binnen het project. Hierin is het belangrijk zich in te leven in de beleving van eindgebruiker. Na het vaststellen van verschillende aannames definieert het team de hypothesen om de verwachtingen te kunnen toetsen.

Nadat de aannames en hypothesen zijn gedefinieerd bouwt het team het concept van het project. Dit kan in de vorm van getekende schetsen. Het doel van de think fase is om het minimale levensvatbare product te bereiken en om het ontwikkelproces te bespoedigen in de bouw fase. Het doel in de make fase is namelijk een tesbare versie van het product te kunnen ontwikkelen.

Make

In deze stap gaat het team het prototype van het product bouwen. Het hoeft niet een volledig werkende versie te zijn, aangezien de stappen van Think, Make, Check zich blijven herhalen. Afhankelijk van het type digitaal product kan het prototype op verschillende manieren gebouwd worden. Gaat het om websites dan behoort het Cms wordpress tot een van de mogelijkheden om snel een werkende website neer te zetten.

Check

De laatste fase in het model is Check. Het omvat het testen van het prototype om te leren hoe het te verbeteren en vervolgens te herhalen om een zo’n goed mogelijk product te ontwikkelen. Dit kan door middel van verschillende check methoden:

Expert reviews

Het uitvoeren van testen door het team zelf. In deze stap wordt het product getest middel expert reviews. Vaak worden hierbij de usability richtlijnen uitgevoerd, opgesteld door Jacob Nielsen.

Gebruiksonderzoek

Hier wordt kwalitatief onderzoek uitgevoerd en het product getest bij echte gebruikers en proefpersonen.

leren

Het leren van de gebruiker en van elkaar staat centraal bij Lean UX.  Na het uitvoeren van expert reviews en kwalitatief onderzoek worden alle opmerkingen en feedback verzamelt.

Iterate

Het team analyseert de feedbackgegevens om te gebruiken bij het ontwikkelen van het volgende digitaal product.

Samenvatting
Niet het ontwikkelen van deelproduct staat centraal, maar met minimaal verkregen informatie een werkende prototype ontwikkelen. Om vervolgens als team feedback op te sporen, te verwerken en het product blijven door ontwikkelen en verbeteren. Ons advies: vergeet de traditionele UX manier van ontwikkelen, laat je leiden door de stappen Think, make, Check met de gebruiker centraal in het proces.