WerkPro: Online aanwezigheid in Noord-Nederland

WerkPro: Online aanwezigheid in Noord-Nederland

WerkPro ontwikkelt en ontplooit activiteiten in Noord-Nederland voor doelgroepen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met meer dan 50 werkbedrijven verdeeld over de sectoren multimedia, kringloop, horeca, sociaal buurtbeheer, groenvoorziening en rijwielstallingen...