WerkPro: Online aanwezigheid in Noord-Nederland

WerkPro ontwikkelt en ontplooit activiteiten in Noord-Nederland voor doelgroepen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met meer dan 50 werkbedrijven verdeeld over de sectoren multimedia, kringloop, horeca, sociaal buurtbeheer, groenvoorziening en rijwielstallingen heeft WerkPro een unieke infrastructuur.

De werkbedrijven willen online zichtbaar zijn, om verschillende redenen: meer aanmeldingen voor een werktraject, meer klanten of een beter imago. De prioriteit heeft hier in de afgelopen jaren niet gelegen en het was nodig om een grote inhaalslag te maken.

Voor de meeste werkbedrijven start werken aan zichtbaarheid met de ontwikkeling van een (nieuwe) website. WerkPro had zelf niet genoeg kennis om aan deze vragen te voldoen en heeft FriendlyWeb gevraagd om te helpen bij het ontwikkelen van templates en opzetten van een centrale webredactie.

De oplossing

Of het nu gaat om een eenvoudige of complexe opdracht, een nieuw project begint voor ons met onderzoek. Wat is het probleem en wat zijn de mogelijke oplossingen? Waar ligt de onderscheidende waarde van de organisatie en waarom doet ze wat ze doet?
Uit ons onderzoek bij WerkPro kwam als belangrijkste wens naar voren om het werk zoveel mogelijk zelf te kunnen uitvoeren. Dit leek ons een ambitieus, maar haalbaar doel, met een uitdaging. Ambitieus omdat het bouwen van een goede website een technisch proces is dat veel tijd en kennis vergt. Haalbaar omdat WerkPro met werkbedrijf Studio SpinLink zelf webdesign- en illustratietalent in huis heeft, en bovendien heeft geïnvesteerd in extra formatie voor de webredactie. De grote uitdaging voor FriendlyWeb is: de techniek zo simpel mogelijk maken. Zodat het ontwerpen en onderhouden van websites voor de webredactie van WerkPro zo eenvoudig mogelijk is.

Ontwikkeling

FriendlyWeb ontwikkelde voor WerkPro 5 web-templates om een website op te baseren en gaf 2 workshops. In de eerste workshop werden de meest voorkomende knelpunten van het redactieproces stapsgewijs en interactief behandeld. Met als belangrijkste items: de taken en verantwoordelijkheden van de webredactie en het opstellen van een goede strategie.

Omdat wij geloven in de kracht van samenwerking, hebben we deze workshop georganiseerd en uitgevoerd met contentspecialist Kirsten Sikkema van Bureau Kurk.

De tweede workshop ging over het werken met CMS WordPress. Dit gebruikersvriendelijke CMS sluit aan bij het doel van de webredactie om zelf websites te kunnen leveren aan werkbedrijven. Eerst maakte de webredactie kennis met de 5 templates, elk met  een eigen structuur, modules en functionaliteiten en gesegmenteerd naar  de activiteiten van WerkPro. Elk werkbedrijf kan kiezen welk template het best past bij het eigen karakter: een restaurant heeft een andere website nodig dan een bijvoorbeeld een kringloopwinkel. Voor de ontwikkeling van de templates zijn we dus uit gegaan van de eindgebruikers en kwantiatief en kwalitatief onderzoek gehouden met de doelgroep.

De grootste uitdaging in deze  ‘CMS workshop’ lag voor ons in het overbrengen van  het ontwerpproces. Zodat de webredactie op een eenvoudige manier websites kan invullen en ombouwen naar een professionele website voor de werkbedrijven. Front-end editor de ‘Visual Builder van Divi heeft hier uitkomst geboden.


Blijven verbeteren

FriendlyWeb werkt Lean UX en zet zich in voor een duurzame relatie met de klant. Daarom blijven we in contact met de centrale webredactie voor technische ondersteuning, ontwikkeling en vernieuwing. Door op die manier te blijven samenwerken, zorgen we ervoor dat de online presentatie van WerkPro steeds optimaal is.

Vaardigheden

Gepubliceerd op

24 oktober 2017

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *